Till förstasidanVåra tjänsterVilka är våra kunder?Om VergoKontakta oss

Marknadsplan Marknadsrådgivning Projektledning Riskkapital
Vergo - Utvecklar små företag


Marknadsplan

Grunden för framgångsrik marknadsföring är en genomtänkt strategi och en analys av företaget för att se möjligheter, identifiera framgångsfaktorer och göra rätt val. En marknadsplan hjälper dig med detta.

Så här skräddarsyr vi din marknadsplan
Efter vårt första möte - då du får presentera dig och ditt företag - sätter vi igång med att analysa ditt företags interna och externa styrkor, svagheter och möjligheter - en sk SWOT-analys. Vi kartlägger även vilka dina viktigaste kunder och konkurrenter är samt hur du bäst utvecklar ditt affärskoncept och varumärke.

Marknadsanalysen identifierar vilka dina övergripande ekonomiska och marknadsmässiga mål är. Är ditt mål att bli marknadsledande inom tio år? I så fall bör du jobba på ett förhand planerat ekonomiskt och marknadsmässigt sätt för att nå dit. Vi gör en konkret marknadsplan som föreslår strategi, taktik och lämpliga aktiviteter.

Efter att din marknadsplan är färdig ges utrymme för uppföljning och alternativa planer. Vi erbjuder även konkret projektledning av de åtgärder som marknadsplanen föreslår.
Läs mer om projektledning


Vad är syftet med en marknadsplan?
Hjälpa dig hitta nya kunder.
Styra din verksamhet mot dina lönsamma segment och därigenom öka ditt resultat.
Sätta upp tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål att arbeta mot.
Öka resulteteffekten utifrån din marknadsbudget.
Att identifiera vägen till stärkt marknadsposition.
Öka försäljningen till dina befintliga kunder.

Kontakta oss så berättar vi mer!Boka tid för gratis marknadsrådgivning!

Vergo - Utvecklar små företag Vergo är en oberoende marknadskonsult för affärsutveckling i Stockholm. Våra tjänster omfattar marknadsanalys, marknadsplan, marknadsrådgivning, affärsutveckling samt projektledning av marknadsaktiviteter och genomförande av konkret marknadsföring.
Vi agerar även affärsängel och erbjuder riskkapital, riskfinansiering för bolag i Stockholmsområdet. Våra kunder är entreprenörer, småföretagare och nyföretagare. Vi vänder oss till dig som ska starta eget eller redan har en egen firma i form av enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller mindre aktiebolag.

Copyright 2009 Vergo | info@vergo.se Spindelmedia webbyrå